Klimaschutz und Lebensqualität – Unser Programm für Michelstadt

Stadtgarten Bild: Rolf Wilkes

Klimaschutz und Lebensqualität

Michelstadt gehört zum Bündnis der Klima-Kommunen in Hessen. Das Netzwerk „Cittaslow“ hat zum Ziel, Potenziale zur nachhaltigen Orts- und Stadtentwicklung zu heben und die Lebensqualität vor Ort zu stärken. Wir wollen kleine Inseln zur urbanen Entschleunigung schaffen, die Abwechslung und Unterhaltung für alle Generationen bieten.
Wir wollen Umwelt- und Klimaschutz in Verwaltung und Politik fortschreiben und eine nachhaltige Stadtentwicklung sicherstellen. Ferner möchten wir Bürgerinnen und Bürgern ohne eigenen Garten die Möglichkeit eröffnen, einen solchen zu bewirtschaften. Diese Flächen bieten auch Insekten und kleinen Tieren ein Angebot für Nahrung und Unterschlupf und gibt den Menschen die Chance, der Natur wieder näher zu kommen.

İklim değişimi ve yaşam kalitesi

Michelstadt, Hessen’deki iklim toplulukları ittifakının bir parcasıdır. Ayrica Michelstadt „Cittaslow“ ağında yer alıyor. Bu proje ile sürdürülebilir yerel ve kentsel gelişme potansiyelini arttırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek konuları destekleniyor.
Kentsel yavaşlama, çeşitlilik ve kentsel dönüşüm için küçük adalar (kasis) yaratmak istiyoruz. Yönetim de ve siyasette çevre ve iklim korumasına geleceğimiz ve çocuklarımız hassasiyetle için devam edeceğiz.
Ayrica kendi bahçesi olmayan vatandaşlarımıza da hobi bahçeleri kullanım fırsatı vermek istiyoruz. Bu alanlar aynı zamanda böcekler ve küçük hayvanlara da yaşam yeri sunar ayrica insanların doğa ile yakınlaşmalarını sağlar.

Защита климата и качество жизни

Михельштадт принадлежит к коалиции климатических сообществ земли Гессен. Цель сети «Cittaslow» – является использование потенциала для устойчивого местного и городского развития и повышения качества жизни на местном уровне. Мы хотим создать небольшие острова для замедления городского движения, которые предлагают разнообразие и развлечения для всех поколений.
Мы хотим и дальше защищать окружающую среду и климат в административной и политикой сферах и обеспечивать устойчивое развитие городов. Кроме того, мы хотели бы дать гражданам, не имеющим собственного огорода, возможность возделывать его. Эти огороды также предлагают насекомым и мелким животным пищу и убежище и дают людям возможность снова стать ближе к природе.