Vielfalt ist Stärke – Unser Programm für Michelstadt

Vielfalt ist Stärke

Wir wollen, dass die Vielfalt an Kulturen, die unsere Stadt bereichern, weiterhin zur Stärkung unserer Gemeinschaft beiträgt. Die gleichberechtigte Teilhabe an unserer Gesellschaft wollen wir fördern und sicherstellen. Die Einrichtung des Familienzentrums im KITA-Neubau in der Rudolf-Marburg-Straße ist ein wichtiger Baustein der Familienförderung.
Michelstadt ist eine soziale Kommune der kulturellen Vielfalt. Diesem Anspruch möchten wir weiterhin gerecht werden. Die Neubesetzung der Stelle eines Jugendpflegers und der Aufbau der Quartiersarbeit am Stockheimer Weg sind wichtige Meilensteine.

Çeşitlilik güçtür

Şehirimizi zenginleştiren kültür çeşitliliğinin şehirimizi güçlendirmeye devam etmesini istiyoruz. Toplumumuza eşit katılımı teşvik etmek istiyor ve emin olmak istiyoruz.
Aileleri desteklemek amaçlı;  Rudolf-Marburg-Straße‘de yapılacak olan yuva, anaokulu ve aile merkezinin bir çok konuda boşluğu doldurması için gerekeni yapacağız.
„Michelstadt çok kültürlü ve sosyal bir belediyedir“ düşüncesinin savunucusuyuz.
Gençlik ile birlikte çalışacak ve bu alanda yardım ve danışmanlık yapabilecek bir yetkilinin görevlendirilmesini saglayacağız.
Stockheimer Weg bölgesine belediye tarafından desteklenen projelerle toplumsal yapılanmada destek sunacağız.

Разнообразие – это сила

Мы хотим, чтобы разнообразие культур, обогащающее наш город, продолжало способствовать укреплению нашего общества. Мы хотим поощрять и обеспечивать равноправное участие в жизни нашего общества. Создание семейного центра в новом здании KITA в Rudolf-Marburg-Straße является важной составляющей поддержки семьи.
Мишельштадт – это социальное сообщество культурного разнообразия. Мы хотим продолжать жить в соответствии с этим требованием. Назначение нового воспитателя молодёжи и развитие районной работы в Stockheimer Weg являются важными вехами.